KHÓA HỌC CODERZ

Khóa học: CoderZ Adventure

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Cyber Robotics 101

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Cyber Robotics 102

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.200.000,00 VNĐ

Khóa học: Python Gym

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

3.500.000,00 VNĐ