CUỘC THI CODERZ

CoderZ League NOVICE

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ

CoderZ League JUNIOR

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ

CoderZ League PRO

CoderZ Adventure giới thiệu cho học sinh của bạn thế giới hấp dẫn của STEM và người máy thông qua mộ...

6.700.000,00 VNĐ