CoderZ League JUNIOR


              

  

Dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 (6 thành viên/1 đội)

Dành cho học sinh đã có kinh nghiệm

6.700.000,00 VNĐ