CoderZ League NOVICE

`0
Dành cho học sinh từ lớp 4 tới lớp 9 (6 thành viên /1 đội)

Dành cho học sinh chưa có kỹ năng lập trình

6.700.000,00 VNĐ