CoderZ League PRO
Dành cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 (6 thành viên/1 đội)

Dành cho học sinh lập trình chuyên nghiệp

6.700.000,00 VNĐ