CODERZ và VINSTECH chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

11-08-2021

Kí kết hợp tác giữa vinstech và coderzNgày 09/08/2021 vừa qua, Công ty TNHH Vinstech Viet-Sing và Công ty Công nghệ CoderZ đã chính thức đi đến ký kết Thỏa Thuận Hợp Chiến Lược (THE STRATEGIC STEM PARTNERSHIP SIGNING CEREMONY), đây là một trong những thoả thuận hợp tác chiến lược quan trọng giữa 2 công ty, sau nhiều tháng trao đổi và tìm hiểu.

kí hợp tác với coderz ngày 9/8/2021

Trong lần hợp tác này, VINSTECH sẽ chính thức phân phối độc quyền các khóa học STEM ROBOTIC 3D coderz đến từ các khóa học bao gồm:

1. The CoderZ Adventure

2. Cyber Robotics 101

3. Cyber Robotics 102

4. Python Gym

5. CoderZ League

Hợp tác này giúp VINSTECH hoàn thiện Gói giải pháp tổng thể (tất cả trong một) cho định hướng phát triển STEM, nâng cao năng lực nhận thầu thiết kế – thi công – xây dựng trọn gói các hệ thống STEM LAB cho trường học. Một nền tảng quan trọng để tiếp tục khẳng định lợi thế “Dẫn đầu về công nghệ STEM ROBOTICS & CODING” tại Việt Nam.